Posao i karijera

 • ZAVARIVAČ (M/Ž) – Zagreb/Sisak , više izvršitelja

  ZAVARIVAČ (M/Ž) - Zagreb / Sisak, više izvršitelja
  za rad u proizvodnji čeličnih konstrukcija i ostalih metalnih proizvoda, zavarivanje sastavljenih čeličnih konstrukcija prema nacrtima i uputama poslovođe ili koordinatora zavarivanja

  Do popunjenja

 • VODITELJ UREDA I ASISTENT UPRAVE (M/Ž) - 1 izvršitelj, Zagreb - Rugvica

  za vođenje poslovanja i organizacija rada ureda uprave, izvršavanje administrativnih i uredskih poslova te opću koordinacija rada ureda i administracije, administrativne i korespondentne poslove (telefon, e-mail, pošta)

  primanje stranaka, ugošćavanje i pružanje podrške svim posjetiteljima ureda i tvrtke, primanje i preusmjeravanje telefonskih poziva, vodđenje brige i odgovaranje za centralni info e-mail tvrtke, zaprimanje i preusmjerava svih poruka,

  zaprimanje i slanje ulazno/izlazne pošte i druge dokumentacije, urudžbiranje, distribuciranje službama unutar društva, organiziranje i planiranje službenih putovanja, vođenje i obračun putnih naloga za tvrtku, vođenje brige o objavljivanju i ažuriranju web sadržaja, praćenje javnih dostupnih informacija na poslovnim portalima, praćenje sajmova i sudjelovanje u organizaciji nastupa tvrtke i marketinškog materijala, izradu prezentacija o tvrtki i projektima za poslovne partnere (Company profile, i dr.), izvršavanje poslova asistenta i poslovnog tajnika uprave društva, koordinaciju i vođenje centralno administrativne evidencije primljenih upita i narudžbi, poslanih ponuda kupcima (investitorima), zaključenih ugovora, 

  vođenje centralne evidencije za sve komercijalne ugovore koje društvo zaključuje te

  izvršavanje ostalih zadataka prema nalogu nadređenog.

  do 30.07.2021.

 • KONTROLOR U PROIZVODNJI (M/Ž) - Zagreb / Sisak, više izvršitelja

   KONTROLOR U PROIZVODNJI (M/Ž) - Zagreb / Sisak, više izvršitelja
  za kontrolu proizvodnje čeličnih konstrukcija i ostalih metalnih proizvoda, provedbu mjerenja kontrole u proizvodnom procesu, kontrolu pojedinih procesa (sastavljanje, zavarivanje, pjeskarenje, bojanje, izradu i kontrolu dokumentacije osiguranja i kontrole kvalitete, kompletiranje kontrolne i atestne dokumentacije i njeno arhiviranje te suradnju u rješavanju reklamacija.

  19.04.2021. - do popunjenja

 • LIČIOC (m/ž) - Zagreb / Sisak, više izvršitelja

  LIČIOC (m/ž) - Zagreb / Sisak, više izvršitelja
  za rad na antikorozivnoj zaštiti čeličnih konstrukcija, pripremi površina prije bojanja, „airless“ lakiranju, ličenju valjcima, i ostalim radovima antikorozivne zaštite prema uputama poslovođe ili voditelja

  19.04.2021. - do popunjenja

 • POMOĆNIK IZVRŠNOG DIREKTORA (m/ž)- Zagreb, 1 izvršitelj

  POMOĆNIK IZVRŠNOG DIREKTORA (m/ž)- Zagreb, 1 izvršitelj

  za rad na organizaciji i koordinaciji aktivnosti te upravljanju projektima i poslovnom dokumentacijom. Navedeno uključuje suport i administrativnu podršku u organizaciji i koordinaciji poslovnih aktivnosti izvršnog direktora, sudjelovanje i administrativnu podršku u razvojnim projektima i implementaciji poslovnih procesa upravljanje dokumentacijom u programskom sustavu, vođenje korespondencije (zapisnici, ugovori, poslovni procesi itd.), vođenje i kontrolu potrebnih evidencija na razini sektora, izradu izvještaja, prezentacija, ponuda, dopisa i analiza te podršku u izradi i administraciji projektne i poslovne dokumentacije, svakodnevnu komunikaciju s hrvatskim i inozemnim poslovnim partnerima i suradnicima te organizaciji službenih putovanja i poslovnih sastanaka.

  19.04.2021. - do popunjenja

 • TEHNOLOG ZAVARIVANJA / POSLOVOĐA ODJELA ZAVARIVANJA (M/Ž) – Zagreb/Sisak , 2 izvršitelja

  TEHNOLOG ZAVARIVANJA / POSLOVOĐA ODJELA ZAVARIVANJA (M/Ž) – Zagreb/Sisak , 2 izvršitelja

  za poslove razrade izvedbene projektne dokumentacije za zavarivačke radove u proizvodnji, razrade i definiranja tehnoloških postupaka za izvođenje zavarivačkih radova, izrade tehničkih uputstva za rad, koordinacije i kontrole izvođenja zavarivačkih radova.

  19.04.2021. - do popunjenja

 • VIŠI SURADNIK U RAČUNOVODSTVU (M/Ž)- Zagreb, više izvršitelja

  VIŠI SURADNIK U RAČUNOVODSTVU (M/Ž) - Zagreb, 1 izvršitelj

  ·    za samostalno obavljanje računovodstveno-financijskih poslova, samostalno obavljanje računovodstvenih i financijskih aktivnosti vezanih uz transakcije s inozemnim i domaćim kupcima, nabavom materijala i ostalih obveza,  u skladu sa zakonima, računovodstvenim principima, standardima i internim uputama , redovito praćenje stanja kupaca i dobavljača, te ostalih potraživanja i obveza, izvještavanje i planiranje novčanog tijeka, upravljanje svakodnevnim procesom naplate, vođenje brige o jamstvima i sredstvima osiguranja (primljenim/danim) od kupaca, dobavljača, banaka, i dr., aktivnu suradnja s klijentima tvrtke, poreznom upravom, bankama i svim relevantnim institucijama, izradu bilance i periodičkih financijskih izvješća i izvještavanje, suradnju kod izrade godišnjih temeljnih financijskih izvješća i prijave poreza na dobit, pripremu dokumenata za reviziju tvrtke i suradnju s revizijom, praćenje i implementiranje stručnih i zakonskih promjena iz svog djelokruga odgovornosti, izvještavanje i analizu poslovanja prema nadređenima.


  19.04.2021. - do popunjenja

 • EKONOMIST PRIPRAVNIK/CA - U RAČUNOVODSTVU I FINANCIJAMA (M/Ž) - Zagreb, 2 izvršitelja

  Za izvršavanje svih poslova u odjelu Računovodstvo i financije te administraciji, stručno osposobljavanje kroz rad u odjelu, aktivno upoznavanje poslovnih procesa i svih vrsta operativnih i administrativnih poslova koji se obavljaju u odjelu Računovodstvo i financije

  Pripravniku/ci će se pružiti prilika da svojim radom u odjelu i uz stručnu pomoć mentora nauči i stekne praksu u računovodstvu, porezima, knjigovodstvu, financijama, analizi i izvještavanju koje će nakon završenog pripravničkog staža moći samostalno obavljati.

  do 30.07.2021.

 • INŽENJER U PRODAJI (M/Ž) - Zagreb, jedan izvršitelj

  Inženjer u prodaji - kalkulant (m/ž) - Zagreb, 1 izvršitelj

  Poslovi na ovom radnom mjestu obuhvaćaju obradu natječajne dokumentacije, pripremu troškova pojedinih projekata i izradu ponude projekata, praćenje troškovnika izvođenja projekta, obradu, podugovaranje i komunikacija s investitorima, dobavljačima i kooperantima, vođenje i arhiviranje natječajne dokumentacije te optimalnu nabavu materijala.

  19.04.2021. - do popunjenja