Posao i karijera

 • ZAVARIVAČ (M/Ž) - Zagreb, Sesvete, više izvršitelja

  - Rad u proizvodnji čeličnih konstrukcija i ostalih metalnih proizvoda
  -  Sastavljanje i pripojno zavarivanje sklopova iz predpripremljenih pozicija, priprema konstrukcija za zavarivanje prema nacrtima i uputama poslovođe i voditelja
  - Zavarivanje sastavljenih čeličnih konstrukcija prema nacrtima i uputama poslovođe ili koordinatora zavarivanja

  Do popunjenja

 • BRAVAR (M/Ž) - Zagreb, Sesvete, više izvršitelja

  - Rad u proizvodnji čeličnih konstrukcija i ostalih metalnih proizvoda
  - Sastavljanje i pripojno zavarivanje sklopova iz predpripremljenih pozicija, priprema konstrukcija za zavarivanje prema nacrtima i uputama poslovođe i voditelja
  - Zavarivanje sastavljenih čeličnih konstrukcija prema nacrtima i uputama poslovođe ili koordinatora zavarivanja

  Do popunjenja

 • LIČIOC/LAKIRER (M/Ž) - Zagreb, Sesvete, više izvršitelja

  - Rad u proizvodnji čeličnih konstrukcija i ostalih metalnih proizvoda
  - Radi na antikorozivnoj zaštiti čeličnih konstrukcija, pripremi površina prije bojanja, „airless“ lakiranju, ličenju valjcima i ostalim radovima antikorozivne zaštite prema uputama poslovođe ili voditelja

  Do popunjenja

 • REFERENT U PRODAJI - KALKULANT (M/Ž) – Zagreb (Rugvica) 1 izvršitelj

  - Obrada natječajne dokumentacije
  - Priprema troškova pojedinih projekata i izradu ponude projekata
  - Praćenje troškovnika izvođenja projekta
  - Podugovaranje i komunikacija s investitorima, dobavljačima i kooperantima
  - Vođenje i arhiviranje natječajne dokumentacije te oprimalnu nabavu materijala

  Do popunjenja

 • MONTER ČELIČNIH KONSTRUKCIJA (M/Ž) - Zagreb, Sesvete i gradilišta u Republici Hrvatskoj (više izvršitelja)

  - Rad na montaži čeličnih konstrukcija na gradilištima u Hrvatskoj
  - Ostali poslovi u okviru stručnosti i radnog iskustva a u skladu s naravi vrstom posla

  Do popunjenja

 • REFERENT U RAČUNOVODSTVU (M/Ž) – Zagreb (Rugvica), 1 izvršitelj

  - samostalno obavljanje računovodstveno-knjigovodstvenih poslova:
  - knjiženje dokumenata za obračun, URA i IRA te izvoda;
  - priprema dokumenata za reviziju tvrtke;
  - obračun plaća;
  - blagajničko poslovanje; putni nalozi;
  - obračun tečajnih razlika;mjesečni obračun PDV-a, itd.
  - samostalno obavljanje računovodstvenih aktivnosti vezanih uz transakcije s inozemnim i
  domaćim kupcima i nabavom materijala u skladu sa zakonima, računovodstvenim principima,
  standardima i internim uputama
  - aktivna suradnja s klijentima tvrtke, poreznom upravom, bankama i svim relevantnim
  institucijama
  - stalna suradnja i komunikacija s inozemnim kupcima
  - upravljanje svakodnevnim procesom naplate
  - odgovornost za osiguranja od kupaca (zadužnicu, jamstvo banke, osiguravajuća društva);
  - analiza poslovne aktivnosti kupaca i mogućnosti plaćanja
  - izrada završnog računa, godišnjeg obračuna poreza i doprinosa i bilance
  - praćenje i implementiranje stručnih i zakonskih promjena iz svog djelokruga odgovornosti
  - izvještavanje i analiza poslovanja prema nadređenima

  Do popunjenja

 • PROIZVODNI INŽENJER (M/Ž) – Zagreb (Rugvica), 1 izvršitelj

  - priprema i izrađuje tehničku i tehnološku dokumentaciju potrebnu za proizvodnju
  - priprema tehnološke programe za strojeve u PLM softwareu, definira tehnološke postupke i procese u proizvodnji radnih naloga projekata
  - izrađuje specifikacije materijala, opreme, alata i drugog (npr. komponenti) potrebnih za proizvodnju i realizaciju projekata
  - planira proizvodnju i nabavu komponenti prema projektnim sastavnicama (BOM) i terminskim planovima projekata
  - prati proizvodnju, proizvodne tokove i ugovorene i dogovorene rokove isporuke, te evidentira statuse u PLM/ERP i drugim softwareima, te o statusu redovito izvještava nadređene
  - organizira, obavlja ili sudjeluje u faznim kontrolama proizvodnje te sudjeluje u rješavanju eventualnih prigovora na kvalitetu i dinamiku izvršenja projekata
  - prati moguće promjene ili dodatne zahtjeve od kupca u odnosu na opseg ugovorenih poslova na projektu, te o istom obavještava nadređene, i po potrebi sudjeluje u postupku upravljanja promjenama
  - samostalno ili u suradnji organizira transport i isporuke prema gradilištu/kupcima
  - samostalno ili u suradnji radi na primopredaji i obračunu izvršenih poslova na projektima
  organizira, čuva i odlaže tehničko-tehnološku dokumentaciju projekata u arhivu

  Do popunjenja

 • STRUČNJAK ZAŠTITE NA RADU (M/Ž) – Zagreb (Rugvica), 1 izvršitelj

  - koordinirati, sudjelovati u izradi i izrađivati procjene rizika iz područja ZNR
  - sudjelovati u projektima u cilju smanjenja utjecaja na okoliš, osiguravajući sigurne radne uvjete rada ili poštivanje drugih regulatornih zahtjeva
  - podizati informiranost o novim zakonskim propisima koji utječu na poslovne djelatnosti i pripremu prijedloga o zadacima koje treba ispuniti kako bi se osigurala sukladnost s zakonskim normama
  - sudjelovati u pripremi plana i programa obuke iz područja ZNR radnika Društva, koordinirati provođenje tečajeva edukacije i ispitivanja
  - koordinirati i provoditi izvješćivanje i istragu o nastalim incidentima u svezi ZNR, sveobuhvatnu analizu, te sudjelovati u izradi akcija usmjerenih na sprečavanje istih
  - koordinirati ispunjavanje uvjeta u vezi planova i programa ZNR za vrijeme izvođenja projekta, planiranja projekta, nabave i poslova održavanja (izrada Planova izvođenja radova)

  Do popunjenja

 • GLAVNI SKLADIŠTAR (M/Ž) – Zagreb (Rugvica), 1 izvršitelj

  Rad glavnog skladištara uključuje:

  - vodi skladišno poslovanje prema postupku za skladišno materijalno poslovanje;
  - zaprima i izdaje materijal, alate, strojeve, reprodukcijski I drugi materijal
  - rukovodi radom ostalih skladištara i viličarista
  - organizira jednoznačno označavanje opreme i materijala na skladištu i stalno održavanje oznaka
  - kontrolira zalihe robe i materijala na skladištu
  - zadužen je za ispravno čuvanje materijala i sprečavanje robnih gubitaka.

  Do popunjenja