Posao i karijera

 • POSLOVOĐA U PROIZVODNJI (M/Ž) - Sisak, 1 izvršitelj

  - Organizacija i plan proizvodnje te kontinuirano vođenje dnevnika
  - Samostalno praćenje i unaprjeđenje proizvodnog procesa
  - Nadgledanje rada u proizvodnji i upravljanje ljudskim resursima iz područja odgovornosti
  - Planiranje, organizacija rada proizvodnje i koordiniranje djelatnika
  - Izrada evidencija i izvješća i tehničke dokumentacije
  - Ostali poslovi u tehnologiji
  - Pohađanje stručne obuke u slučaju potrebe

  Do popunjenja

 • KONTROLOR U PROIZVODNJI (M/Ž) – Sisak i Zagreb 2 izvršitelja

  - Poslovi kontrolora u proizvodnji čeličnih konstrukcija
  - Provedba mjerenja kontrole u proizvodnom procesu
  - Kontrola pojedinih procesa (sastavljanje, zavarivanje, pjeskarenje, bojanje)
  - Izrada i kontrola dokumentacije osiguranja i kontrole kvalitete
  - Kompletiranje kontrolne i atestne dokumentacije i njeno arhiviranje,
  - Suradnja u rješavanju reklamacija

  Do popunjenja

 • INŽENJER ZAVARIVANJA EWE/IWE (M/Ž) - Sisak, 1 izvršitelj

  - Samostalno ili u suradnji s konstruktorima i voditeljem proizvodnje razrađuje izvedbenu projektnu dokumentaciju za zavarivačke radove u proizvodnji
  - Razrađuje i definira tehnološke postupke za izvođenje zavarivačkih radova
  - Izrađuje tehnička uputstva za rad
  - Koordinira i kontrolira izvođenje zavarivačkih radova

  Do popunjenja

 • DIZALIČAR – VOZAČ AUTODIZALICE (M/Ž) – Sesvete (gradilišta po RH) 1 izvršitelj

  - Preuzima i provjerava ispravnost i opremljenost autodizalice i dovozi je na radilište ili drugu lokaciju rada
  - Prima naloge za rad od rukovoditelja radilišta ili drugog rukovoditelja i po potrebi proučava tehničku dokumentaciju (proračune) za dizanje
  - Po potrebi obavlja pregled terena na lokaciji dizanja te daje upute ili prijedloge za pripremu prilaznih putova
  - Obavlja tehničku upripremu dizalice za konkretne zadatke (stavliliziranje na mjestu rada, opremanje potrebnim pomagalima, podešavanje mehanizma za dizanje i dr.)
  - Provjerava težinu tereta (prema „deklaraciji“ ili pomoću dinamometra) i druge sigurnosne uvjete za rad s dizalicom (davanje uputa manipulantima i vezačima tereta, oslobađanje prostora, signalizacija i dr.)
  - Rukuje dizalicom i diže teret (oprema, materijal, konstrukcijski elementi i dr.) pri vertikalnom dizanju
  - Rukuje dizalicom pri utovaru, istovaru, slaganju tereta (horizontalni transport)
  - U slučaju nedostatka posla za rad s autodizalicom, upravlja teretnim vozilom, viljuškarom ili kranskom dizalicom na radilištu ili drugoj lokaciji
  - Obavlja poslove tekućeg održavanja autodizalice i ievidentira broj sati rada dizalice, utrošak goriva, maziva, kilometražu i dr.

  Do popunjenja

 • ZAVARIVAČ (M/Ž) - Zagreb, Sesvete, više izvršitelja

  - Rad u proizvodnji čeličnih konstrukcija i ostalih metalnih proizvoda
  -  Sastavljanje i pripojno zavarivanje sklopova iz predpripremljenih pozicija, priprema konstrukcija za zavarivanje prema nacrtima i uputama poslovođe i voditelja
  - Zavarivanje sastavljenih čeličnih konstrukcija prema nacrtima i uputama poslovođe ili koordinatora zavarivanja

  Do popunjenja

 • BRAVAR (M/Ž) - Zagreb, Sesvete, više izvršitelja

  - Rad u proizvodnji čeličnih konstrukcija i ostalih metalnih proizvoda
  - Sastavljanje i pripojno zavarivanje sklopova iz predpripremljenih pozicija, priprema konstrukcija za zavarivanje prema nacrtima i uputama poslovođe i voditelja
  - Zavarivanje sastavljenih čeličnih konstrukcija prema nacrtima i uputama poslovođe ili koordinatora zavarivanja

  Do popunjenja

 • LIČIOC/LAKIRER (M/Ž) - Zagreb, Sesvete, više izvršitelja

  - Rad u proizvodnji čeličnih konstrukcija i ostalih metalnih proizvoda
  - Radi na antikorozivnoj zaštiti čeličnih konstrukcija, pripremi površina prije bojanja, „airless“ lakiranju, ličenju valjcima i ostalim radovima antikorozivne zaštite prema uputama poslovođe ili voditelja

  Do popunjenja

 • REFERENT U PRODAJI - KALKULANT (M/Ž) – Zagreb (Rugvica) 1 izvršitelj

  - Obrada natječajne dokumentacije
  - Priprema troškova pojedinih projekata i izradu ponude projekata
  - Praćenje troškovnika izvođenja projekta
  - Podugovaranje i komunikacija s investitorima, dobavljačima i kooperantima
  - Vođenje i arhiviranje natječajne dokumentacije te oprimalnu nabavu materijala

  Do popunjenja

 • MONTER ČELIČNIH KONSTRUKCIJA (M/Ž) - Zagreb, Sesvete i gradilišta u Republici Hrvatskoj (više izvršitelja)

  - Rad na montaži čeličnih konstrukcija na gradilištima u Hrvatskoj
  - Ostali poslovi u okviru stručnosti i radnog iskustva a u skladu s naravi vrstom posla

  Do popunjenja

 • REFERENT U RAČUNOVODSTVU (M/Ž) – Zagreb (Rugvica), 1 izvršitelj

  - samostalno obavljanje računovodstveno-knjigovodstvenih poslova:
  - knjiženje dokumenata za obračun, URA i IRA te izvoda;
  - priprema dokumenata za reviziju tvrtke;
  - obračun plaća;
  - blagajničko poslovanje; putni nalozi;
  - obračun tečajnih razlika;mjesečni obračun PDV-a, itd.
  - samostalno obavljanje računovodstvenih aktivnosti vezanih uz transakcije s inozemnim i
  domaćim kupcima i nabavom materijala u skladu sa zakonima, računovodstvenim principima,
  standardima i internim uputama
  - aktivna suradnja s klijentima tvrtke, poreznom upravom, bankama i svim relevantnim
  institucijama
  - stalna suradnja i komunikacija s inozemnim kupcima
  - upravljanje svakodnevnim procesom naplate
  - odgovornost za osiguranja od kupaca (zadužnicu, jamstvo banke, osiguravajuća društva);
  - analiza poslovne aktivnosti kupaca i mogućnosti plaćanja
  - izrada završnog računa, godišnjeg obračuna poreza i doprinosa i bilance
  - praćenje i implementiranje stručnih i zakonskih promjena iz svog djelokruga odgovornosti
  - izvještavanje i analiza poslovanja prema nadređenima

  Do popunjenja